DV20/80 Katana SE-MJN

Här är handböcker och information om DA20/80 D-ENIH:

Flyghandbok (POH) för Katana 80hk

Flygradio KRT2 handbok

Här är en kort beskrivning av nya flygradion i D-ENIH: KRT2 – Flygradio i D-ENIH

Handbok GPS Skymap IIIc 

Standard Checklista

Nöd checklista

Daglig tillsyn checklista (samma som SE-MBI)

Vikt och balans data

Effekttabell - temporärt sätt varvtal tabellvärde + 200 högre

Landningsprocedurer (Samma som SE-MBI)

English Normal checklist

English Daily check checklist

English Emergency checklist